Privacyverklaring IPS

Zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens

Middels onze website worden er persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Als IPS zijnde, respecteren wij de privacy van bezoekers van onze website en dragen wij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacywetgeving verwerken.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 april 2018.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • het opnemen van contact met u, wanneer u hierom heeft verzocht;
 • het behandelen van uw klachten, indien u een officiĆ«le klacht heeft ingediend;
 • het behandelen van reacties op onze vacatures;
 • het bieden van een aanmeldmogelijkheid en/of registratiemogelijkheid voor onze dienstverlening;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • het afstemmen van content op onze website en internetaanbod op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.


Categorieƫn persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • betalingsgegevens;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;
 • eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht;
 • uw Curriculum Vitae, motivatiebrief, en eventuele andere gegevens die u meestuurt in het geval van een reactie op een vacature.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Indien u met ons een overeenkomst heeft gesloten bewaren wij de informatie die daarop betrekking heeft voor een periode van zeven jaar (dat is de wettelijke bewaarplicht).


Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen.


Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij maken daarnaast gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert of gegevens in wilt zien op uw account.


Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Ook via externe partijen die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wij maken gebruik van zowel functionele cookies, als cookies afkomstig van derden voor analyse en marketing doeleinden en cookies waarmee een live-chat functionaliteit aangeboden wordt.

Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • het mogelijk maken van de functionaliteiten op de website en om de website te beschermen (technische/functionele cookies);
 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek, en het hiermee optimaliseren van onze website en diensten (analytische cookies);
 • het afstemmen van content op onze website en internetaanbod op basis van uw interesses en aan de hand van jou click- en surfgedrag, middels het tonen van reclame welke aansluit bij je interesses (targeting/marketing cookies);
 • het aanbieden van live-chat waarbij klanten of gebruikers van onze website vragen kunnen stellen of berichten kunnen achterlaten (klantinteractie).

Voor de bovengenoemde doeleinden maken wij gebruik van de volgende cookies:

Technische/functionele cookies:.

 • Google Analytics. Wij hebben een verwerkersovereenkomt gesloten met Google Analytics Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google.

Analytische cookies:

 • Google Analytics
 • Kissmetrics Analytics (lees de privacyverklaring hier)

Targeting/advertising cookies:

 • DoubleClick (lees privacyverklaring hier)

Klantinteractie:

 • Zendesk/Zopim (lees privacyverklaring hier)

Bovenstaande partijen zijn gevestigd in de Verenigde Staten en zijn verbonden aan het Privacy Shield. Wij hebben geen controle op wat partijen zelf met de cookies en de informatie (waaronder persoonsgegevens) die zij hiermee verzamelen, doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).


In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u daarmee instemt. Daarnaast hebben veel cookies een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.


Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Recht op inzage, correctie, verplaatsing, beperking, bezwaar of verwijdering van jouw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in, correctie van, verplaatsing van, beperking van, bezwaar tegen verdere verwerking of verwijdering van uw gegevens. Een verzoek hiertoe kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@ips.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via [088 1600 602].

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.


Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Klachten

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze contactpagina. Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens, zoals wanneer wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Bedrijf: IPS B.V.
Adres: Stationsplein 45 UNIT E1.156
3013AK Rotterdam
E-mail: info@ips.nl
Telefoon: 088 1600 602
KvK: 27374070